10 מומחים
חוקרת אסטרטגיה מדינית ומרצה | עצמאית

נגה ארבל

מנהל חברה ודובר | יוזמת הירושלמים

אליאס זרינה

מנהלת פרויקטים וקשרי חוץ

שרונה שיר זבלודובסקי

מנכ"ל | TCG - Tel Aviv Consulting Group

ד"ר אמציה סמקאי

עמיתת מחקר | מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

עו"ד יפעה סגל

חוקר בכיר | המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

עו"ד מוריס הירש

מנהל | מכון הקסתות

הרב אליצור סגל

סמנכ"ל | פורום קהלת

עו"ד רן בר-יושפט

עמית בכיר | פורום קהלת

ד"ר יצחק קליין

אפר"נאי | פורום קהלת

ד"ר אפרים לאור