7 מומחים
מנכ"ל | Root Source

גדעון אריאל

חוקר | מוניפלוס

בועז אחד העם

חוקר | פורום קהלת

עו"ד דוד פטר

מנכ"ל | TCG - Tel Aviv Consulting Group

ד"ר אמציה סמקאי

ראש תנועה | התנועה למשילות ודמוקרטיה

עו"ד יסכה בינה

רכזת קשרי קהילה | פורום קהלת

עו"ד חנה פריידין

עמית בכיר | פורום קהלת

ד"ר אייל צור