צילום: אמיר בוחניק
צילום: אמיר בוחניק

ד"ר אפרים לאור

אפר"נאי | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

התמודדות עם אסונות פתע רבי נפגעים בארץ ובעולם.

צילום: אמיר בוחניק
צילום: אמיר בוחניק

ד"ר אפרים לאור

אפר"נאי | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

התמודדות עם אסונות פתע רבי נפגעים בארץ ובעולם.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה