צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

עו"ד רן בר-יושפט

סמנכ"ל | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

משפט בינלאומי, משפט חוקתי משווה, שיפור תדמית ישראל בעולם, הגות של מדעי המדינה, לאומיות וממשל.

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

עו"ד רן בר-יושפט

סמנכ"ל | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

משפט בינלאומי, משפט חוקתי משווה, שיפור תדמית ישראל בעולם, הגות של מדעי המדינה, לאומיות וממשל.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: