IMG_2116

ד"ר יצחק קליין

עמית בכיר | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

שירות המדינה, מדיניות רגולציה, מנהל חינוך, משילות, חוץ וביטחון של ישראל וארה"ב.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועית: מומחה לנושא מנהל ציבורי

IMG_2116

ד"ר יצחק קליין

עמית בכיר | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

שירות המדינה, מדיניות רגולציה, מנהל חינוך, משילות, חוץ וביטחון של ישראל וארה"ב.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועית: מומחה לנושא מנהל ציבורי

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: