8 מומחים
מרצה בכיר | אוניברסיטת אריאל

ד"ר צוריאל ראשי

מנהל המחלקה הציבורית | בן חורין אלכסנדרוביץ'

עמית מלניק

מנכ"ל | המכללה האקדמית צפת

שלומי בן נון

חוקר | מוניפלוס

בועז אחד העם

מנכ"ל | TCG - Tel Aviv Consulting Group

ד"ר אמציה סמקאי

מרצה בכיר | אוניברסיטת בר אילן

ד"ר לואיס שכטמן

דיקן מכון ארגמן | עמית מחקר בפרינסטון

ד"ר רונן שובל

מרצה | מכללת שערי מדע ומשפט ומכללת הדסה

ד"ר הדר ליפשיץ