צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

נגה ארבל

חוקרת אסטרטגיה מדינית ומרצה | עצמאית
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מדיניות חוץ וביטחון – ניהול והתנהלות מול הזירה הבינ"ל, איסוף ושימוש במידע לייצור מודיעין לקבלת החלטות. מדיניות ציבורית – התוויית תהליכי יישום ומדידת אפקטיביות. רטוריקה השפעה ושכנוע – העברת מסר אפקטיבית במאה ה-21. ימין, שמאל ו"קרב האידאולוגיות הגדול" – אידאולוגיות היסוד בחברה האנושית ועיוותי הצגתן. ניהול הפרעות קשב – אמצעים חינוכיים, טיפוליים ותזונתיים להקלה ולוויסות.

אכילה בריאה – מיתוס ומדע בהמלצות התזונה המערביות, מודיעין רפואי ומדיניות ניהול מגיפות – לקחי עבר והמלצות לעתיד.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתאחריות אישית היא הדרך להשתחרר כמעט מכל מגבלה חיצונית.

 
צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

נגה ארבל

חוקרת אסטרטגיה מדינית ומרצה | עצמאית
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מדיניות חוץ וביטחון – ניהול והתנהלות מול הזירה הבינ"ל, איסוף ושימוש במידע לייצור מודיעין לקבלת החלטות. מדיניות ציבורית – התוויית תהליכי יישום ומדידת אפקטיביות. רטוריקה השפעה ושכנוע – העברת מסר אפקטיבית במאה ה-21. ימין, שמאל ו"קרב האידאולוגיות הגדול" – אידאולוגיות היסוד בחברה האנושית ועיוותי הצגתן. ניהול הפרעות קשב – אמצעים חינוכיים, טיפוליים ותזונתיים להקלה ולוויסות.

אכילה בריאה – מיתוס ומדע בהמלצות התזונה המערביות, מודיעין רפואי ומדיניות ניהול מגיפות – לקחי עבר והמלצות לעתיד.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתאחריות אישית היא הדרך להשתחרר כמעט מכל מגבלה חיצונית.

 
לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: