3 מומחים
כתב סביבה ואקלים | ישראל היום

אסף גולן

פוסט דוקטורט במכון הארכיאולוגי | האוניברסיטה העברית

ד"ר עמרי עבאדי

אפר"נאי | פורום קהלת

ד"ר אפרים לאור