5 מומחים
יועץ ומנחה תהליכי חדשנות | Up - innovation and design thinking

ברק דרורי

מנכ"ל | עמותת יחדיו

יאיר באר

מנהלת מחלקת תכנון של הרשות העירונית לתעסוקה | עיריית ירושלים

רונית שירה נירן

מנהל צוות יועצים | ארנון רונד יועצים

שראל קדוש

מנכ"ל | TCG - Tel Aviv Consulting Group

ד"ר אמציה סמקאי