צילום: רונית פישמן פז
צילום: רונית פישמן פז

רונית שירה נירן

מנהלת מחלקת תכנון של הרשות העירונית לתעסוקה | עיריית ירושלים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

עוסקת בייעוץ ופיתוח ארגוני, בעיקר בהערכת תוכניות חברתיות וחינוכיות במגזרים הראשון והשלישי ומשלבת בעבודתי הדרכה והנחייה בהתאם לצורך, בנוסף עוסקת בעולם התעסוקה העוני וההדרה החברתית.

בעבודתי שוקדת על פיתוח תהליכי עבודה אשר יאפשרו לקבל מידע זמין ונגיש לעובדים ולמנהלים בכל הדרגים, אשר יאפשר להמשיך לבצע את העבודה על בסיס נתונים מהימנים ותקפים.

מצאתי כי אפיון מערכות ממוחשבות ייעודיות לליווי תהליכי עבודה בתחומי חינוך, רווחה וחברה היא דרך טובה ויעילה לאפשר לעוסקים במלאכה ניהול קל יותר של תהליכי העבודה ובדרך זו להטמיע את עקרונות החשיבה התוצאתית ואף לבצע תהליכי למידה, בקרה והערכה.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתתכנון אסטרטגי והובלת שותפויות

צילום: רונית פישמן פז
צילום: רונית פישמן פז

רונית שירה נירן

מנהלת מחלקת תכנון של הרשות העירונית לתעסוקה | עיריית ירושלים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

עוסקת בייעוץ ופיתוח ארגוני, בעיקר בהערכת תוכניות חברתיות וחינוכיות במגזרים הראשון והשלישי ומשלבת בעבודתי הדרכה והנחייה בהתאם לצורך, בנוסף עוסקת בעולם התעסוקה העוני וההדרה החברתית.

בעבודתי שוקדת על פיתוח תהליכי עבודה אשר יאפשרו לקבל מידע זמין ונגיש לעובדים ולמנהלים בכל הדרגים, אשר יאפשר להמשיך לבצע את העבודה על בסיס נתונים מהימנים ותקפים.

מצאתי כי אפיון מערכות ממוחשבות ייעודיות לליווי תהליכי עבודה בתחומי חינוך, רווחה וחברה היא דרך טובה ויעילה לאפשר לעוסקים במלאכה ניהול קל יותר של תהליכי העבודה ובדרך זו להטמיע את עקרונות החשיבה התוצאתית ואף לבצע תהליכי למידה, בקרה והערכה.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתתכנון אסטרטגי והובלת שותפויות

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה