עיצוב ללא שם (2)

שראל קדוש

מנהל צוות יועצים | ארנון רונד יועצים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מומחה מכרזים ממשלתיים – יועץ לוועדות מכרזים ולאגפי רכש במשרדים ממשלתיים, ניסיון בהגשת מכרזים, קולות קוראים ובקשות למענקים ותמיכות.

 
עיצוב ללא שם (2)

שראל קדוש

מנהל צוות יועצים | ארנון רונד יועצים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מומחה מכרזים ממשלתיים – יועץ לוועדות מכרזים ולאגפי רכש במשרדים ממשלתיים, ניסיון בהגשת מכרזים, קולות קוראים ובקשות למענקים ותמיכות.

 
לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה