1

ד"ר הדר ליפשיץ

מרצה | מכללת שערי מדע ומשפט ומכללת הדסה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

כלכלה פוליטית וכלכלת חינוך, מנהל ציבורי, משילות – מוסדות, חינוך – פדגוגיה ואזרחות,  לאומיות – תודעה לאומית בישראל.

1

ד"ר הדר ליפשיץ

מרצה | מכללת שערי מדע ומשפט ומכללת הדסה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

כלכלה פוליטית וכלכלת חינוך, מנהל ציבורי, משילות – מוסדות, חינוך – פדגוגיה ואזרחות,  לאומיות – תודעה לאומית בישראל.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: