עיצוב ללא שם (6)

עמית מלניק

מנהל המחלקה הציבורית | בן חורין אלכסנדרוביץ'
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

בניית אסטרטגיה תקשורת, הפעלת שירותי יחסי ציבור נקודתיים ורוחביים, בניית שיתופי פעולה פנים מגזריים להנעת סיקור תקשורתי, ניהול משברים, סטורי-טלינג, הכשרות תקשורת.

עיצוב ללא שם (6)

עמית מלניק

מנהל המחלקה הציבורית | בן חורין אלכסנדרוביץ'
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

בניית אסטרטגיה תקשורת, הפעלת שירותי יחסי ציבור נקודתיים ורוחביים, בניית שיתופי פעולה פנים מגזריים להנעת סיקור תקשורתי, ניהול משברים, סטורי-טלינג, הכשרות תקשורת.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר: