5

ד"ר אייל צור

עמית בכיר | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים ושידור ציבורי וצבאי.

5

ד"ר אייל צור

עמית בכיר | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים ושידור ציבורי וצבאי.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה