מומחה 1
מנהל הפורום לחברה האזרחית | יזם "מילים תפוסות"

עדי ארבל