צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

יונתן סורוצקין

עמית מחקר בפורום קהלת | מנהל בשאמפל קפיטל
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מיקרו כלכלה ומדיניות כלכלית, קידום מדיניות במסדרונות השלטון, מדיניות תחבורתית מחקר וכתיבת ניירות עמדה, כתיבה ברשתות חברתיות, אסטרטגיה ארגונית, ניהול קמפיינים ברשתות חברתיות ובתקשורת בתחומי פוליטיקה ומדיניות, הון סיכון והסברה.

 

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

יונתן סורוצקין

עמית מחקר בפורום קהלת | מנהל בשאמפל קפיטל
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מיקרו כלכלה ומדיניות כלכלית, קידום מדיניות במסדרונות השלטון, מדיניות תחבורתית מחקר וכתיבת ניירות עמדה, כתיבה ברשתות חברתיות, אסטרטגיה ארגונית, ניהול קמפיינים ברשתות חברתיות ובתקשורת בתחומי פוליטיקה ומדיניות, הון סיכון והסברה.

 

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: