עיצוב ללא שם (11)

יוחנן ועקנין

ראש ענף מחקר | עובד מדינה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

ניתוח רשתות חברתיות, חקר מרוקו, קהילות יהודיות בחו"ל.

עיצוב ללא שם (11)

יוחנן ועקנין

ראש ענף מחקר | עובד מדינה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

ניתוח רשתות חברתיות, חקר מרוקו, קהילות יהודיות בחו"ל.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה