יוחנן מאלי

מנכ"ל | עיריית בית שמש
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

ייעוץ לגופים במישור המוניציפלי,  שוק התעסוקה, החברה החרדית, רלוונטי עבור רשויות עיריות או מועצות וכמובן עבור מי שרוצה לעבוד איתם.

יוחנן מאלי

מנכ"ל | עיריית בית שמש
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

ייעוץ לגופים במישור המוניציפלי,  שוק התעסוקה, החברה החרדית, רלוונטי עבור רשויות עיריות או מועצות וכמובן עבור מי שרוצה לעבוד איתם.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר: