צילום: רועי שמואל
צילום: רועי שמואל

ירון חכמון

מייסד ומנהל | אורות וכלים - פיתוח ארגוני
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

אסטרטגיה, פיתוח ארגוני, ליווי וחניכת מנהלים וצוותים, שיפור תקשורת פנים ארגונית. מיתוג, הסברה וקשרי חוץ. בניית תוכניות עבודה יעילות. בניית תוכניות עסקיות וליווי ביצוע, "תופר" חליפה אישית לכל ארגון.    שיווק, גיוס משאבים ויעוץ עסקי, מעביר קורסים למנהלים ויזמים.

צילום: רועי שמואל
צילום: רועי שמואל

ירון חכמון

מייסד ומנהל | אורות וכלים - פיתוח ארגוני
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

אסטרטגיה, פיתוח ארגוני, ליווי וחניכת מנהלים וצוותים, שיפור תקשורת פנים ארגונית. מיתוג, הסברה וקשרי חוץ. בניית תוכניות עבודה יעילות. בניית תוכניות עסקיות וליווי ביצוע, "תופר" חליפה אישית לכל ארגון.    שיווק, גיוס משאבים ויעוץ עסקי, מעביר קורסים למנהלים ויזמים.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: