צילום: ניר סלקמן
צילום: ניר סלקמן

תירא-אל כהן

מייסדת | קדמה - התיישבות צעירים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

   פיתוח משאבים, מועצות אזוריות , צעירים, צמיחה דמוגרפית, יישובים בגבולות המדינה, יישובי עדיפות לאומית.

בנוסף יזמית חברתית, היסטוריונית ציונית, חוקרת ופועלת למען החוסן הקהילתי של יישובים בגבולות המדינה.

צילום: ניר סלקמן
צילום: ניר סלקמן

תירא-אל כהן

מייסדת | קדמה - התיישבות צעירים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

   פיתוח משאבים, מועצות אזוריות , צעירים, צמיחה דמוגרפית, יישובים בגבולות המדינה, יישובי עדיפות לאומית.

בנוסף יזמית חברתית, היסטוריונית ציונית, חוקרת ופועלת למען החוסן הקהילתי של יישובים בגבולות המדינה.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: