צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

נחשון רוט

רכז פרויקטים במדור תוכן | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

הליכי רישוי בנייה, פוליטיקה אמריקאית, תוכניות גפ״ן, המפלגה הרפובליקנית, היסטוריה של הרעיונות, איסוף נתונים, מציאת מקורות והפניות, תנועת הנעורות – Woke, פדגוגיה ביקורתית.

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

נחשון רוט

רכז פרויקטים במדור תוכן | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

הליכי רישוי בנייה, פוליטיקה אמריקאית, תוכניות גפ״ן, המפלגה הרפובליקנית, היסטוריה של הרעיונות, איסוף נתונים, מציאת מקורות והפניות, תנועת הנעורות – Woke, פדגוגיה ביקורתית.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה