צילום: צורית דיעי
צילום: צורית דיעי

נעמה זרביב

מייסדת ומנהלת | שוברות שוויון
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

פמיניזם שמרני, התיישבות, ניהול קהילה והמגזר השלישי.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתידע אומץ ונחישות מובילים לשינוי תודעה

צילום: צורית דיעי
צילום: צורית דיעי

נעמה זרביב

מייסדת ומנהלת | שוברות שוויון
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

פמיניזם שמרני, התיישבות, ניהול קהילה והמגזר השלישי.

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתידע אומץ ונחישות מובילים לשינוי תודעה

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: