צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

ד"ר נעמה אבידן

חוקרת מדיניות חינוך | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

פיתוח תוכן ותוכניות לימודים במשרד החינוך ובמסגרות פרטיות (תל"י, חמ"ד, מכללת הרצוג, הספריה הלאומית וכד'). מכינות קד"צ, תלמידים מחוננים, אזורי רישום תלמידים לבתי ספר ובחירה בחינוך.

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

ד"ר נעמה אבידן

חוקרת מדיניות חינוך | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

פיתוח תוכן ותוכניות לימודים במשרד החינוך ובמסגרות פרטיות (תל"י, חמ"ד, מכללת הרצוג, הספריה הלאומית וכד'). מכינות קד"צ, תלמידים מחוננים, אזורי רישום תלמידים לבתי ספר ובחירה בחינוך.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה