עיצוב ללא שם (12)

ד"ר מיכל גלטר

רכזת | אולפנת בני עקיבא שילה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

חוקרת החברה החרדית בהיבט עירוני בשלהי שנות המנדט וראשית שנות המדינה. לאחרונה פרסמתי ספר בהוצאת שזר בשם "שטריימל בדיזנגוף" מאז פרסום הספר אני עוסקת בהרצאות אודותיו בפורומים שונים. וממשיכה ללמד בנות נוער, תחום שאני אוהבת ורואה בו שליחות וברכה. נושא החיבור בין החברה החרדית לתל אביב הוא סוגיה היסטורית המשליכה על חיי ההווה ואשמח לחלוק תובנות וידע אודותיו.

עיצוב ללא שם (12)

ד"ר מיכל גלטר

רכזת | אולפנת בני עקיבא שילה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

חוקרת החברה החרדית בהיבט עירוני בשלהי שנות המנדט וראשית שנות המדינה. לאחרונה פרסמתי ספר בהוצאת שזר בשם "שטריימל בדיזנגוף" מאז פרסום הספר אני עוסקת בהרצאות אודותיו בפורומים שונים. וממשיכה ללמד בנות נוער, תחום שאני אוהבת ורואה בו שליחות וברכה. נושא החיבור בין החברה החרדית לתל אביב הוא סוגיה היסטורית המשליכה על חיי ההווה ואשמח לחלוק תובנות וידע אודותיו.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: