צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

ליאור אבוטבול

מנהלת מחלקת אירועים ופרויקטים מיוחדים | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

כלכלה פוליטית, כלכלה שיתופית, רשתות חברתיות, הפקה ולוגיסטיקה

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

ליאור אבוטבול

מנהלת מחלקת אירועים ופרויקטים מיוחדים | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

כלכלה פוליטית, כלכלה שיתופית, רשתות חברתיות, הפקה ולוגיסטיקה

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה