4

ענבל רץ גילמור

יזמית "משפחה פוגשת משפחה"
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

פובליציסטית ויזמית חברתית, עוסקת בחיבורים בחברה הישראלית ובקשר עם יהדות התפוצות.

 בעלת תואר B.A של לימודי א״י ו – M.A של לימודי יהדות ארה״ב.

4

ענבל רץ גילמור

יזמית "משפחה פוגשת משפחה"
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

פובליציסטית ויזמית חברתית, עוסקת בחיבורים בחברה הישראלית ובקשר עם יהדות התפוצות.

 בעלת תואר B.A של לימודי א״י ו – M.A של לימודי יהדות ארה״ב.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה