צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

אילון אביאור-לובוצקי

רכז פרויקטים | הפורום לחברה האזרחית
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

הכרות כללית עם עולם החברה האזרחית בישראל, בדגש על ממשק חברה אזרחית ומדיניות

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

אילון אביאור-לובוצקי

רכז פרויקטים | הפורום לחברה האזרחית
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

הכרות כללית עם עולם החברה האזרחית בישראל, בדגש על ממשק חברה אזרחית ומדיניות

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה
להיכרות מעמיקה יותר, מוזמנים להתרשם: