אלישבע ליברמן

ראש תחום פרויקטים | משרד ראש הממשלה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מערכות ממשלה, Network ממשלתי, יזמות חברתית, תוכניות עבודה, תוכניות מנהיגות ופיתוח כלכלי בחברה החרדית.

אלישבע ליברמן

ראש תחום פרויקטים | משרד ראש הממשלה
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מערכות ממשלה, Network ממשלתי, יזמות חברתית, תוכניות עבודה, תוכניות מנהיגות ופיתוח כלכלי בחברה החרדית.

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה