עיצוב ללא שם (11)

דגנית פחימא

עצמאית | עיריית ירושלים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

רשויות מקומיות, פרויקטורית ספורט וקידום בריאות לאוכלוסייה החרדית, גישור, ניהול וישוב סכסוכים, ניהול פרויקטים ויוזמות מקצועיות בתחומי הטמעת אורח חיים בריא וספורט. 

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתיחד איתכם בכל אתגר!

עיצוב ללא שם (11)

דגנית פחימא

עצמאית | עיריית ירושלים
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

רשויות מקומיות, פרויקטורית ספורט וקידום בריאות לאוכלוסייה החרדית, גישור, ניהול וישוב סכסוכים, ניהול פרויקטים ויוזמות מקצועיות בתחומי הטמעת אורח חיים בריא וספורט. 

המשפט שמתאר אותי הכי טוב מקצועיתיחד איתכם בכל אתגר!

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר: