צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

אברום תומר

ראש מחלקת מדיניות חינוך | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מדיניות חינוך, פילוסופיה של החינוך, כתיבת ניירות מדיניות וכתיבת מאמרים

צילום: רינה נקונצ'ני
צילום: רינה נקונצ'ני

אברום תומר

ראש מחלקת מדיניות חינוך | פורום קהלת
תחומי מומחיות

אוכל לייעץ בנוסף בנושאים הבאים:

מדיניות חינוך, פילוסופיה של החינוך, כתיבת ניירות מדיניות וכתיבת מאמרים

לתיאום ייעוץ, מוזמנים לשלוח הודעה:
צרו קשר:
אפשרויות פגישה